Przygotowanie zasobów językowych

ilustracja-01-02

  • Przygotowanie dedykowanych słowników obejmujących m.in. katalog produktów klienta oraz używaną terminologię
  • Przygotowanie gramatyki odpowiadającej analizowanym danym tekstowym
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

wszelkie prawa zastrzeżone © Applica