Dostosowanie modelu danych

ilustracja-01-03

  • Dostosowanie modelu danych do planowanych analiz
  • Integracja modelu danych z modelem danych ustrukturyzowanych klienta
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

wszelkie prawa zastrzeżone © Applica