Wdrożenia

Specyfika procesu analizy języka naturalnego wymaga każdorazowo pewnego dopasowania zarówno narzędzi do analizy, zasobów językowych oraz wewnętrznego modelu danych do specyfiki klienta i celów biznesowych, jakie chce osiągnąć z zastosowanej technologii.

Usługi wdrożeniowe obejmują zaprojektowanie oraz integrację narzędzi ze źródłami danych tekstowych oraz danych ustrukturyzowanych, integrację modeli danych pozwalających na wykorzystywanie obu tych źródeł danych do budowy modeli predykcyjnych, integrację rozwiązania z infrastrukturą informatyczną klienta, a w szczególności z hurtownią danych oraz narzędziami BI, wdrożenie i uruchomienie produkcyjne rozwiązania.

Złożoność i czas trwania projektu wdrożenia rozwiązania uzależniony jest od typów danych źródłowych, ich zawartości oraz obszaru poddanego analizie i oczekiwanych korzyści biznesowych.

Harmonogram typowego projektu wdrożeniowego narzędzi do analizy języka naturalnego obejmuje 4-9 miesięcy.

ilustracja-01

 

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

wszelkie prawa zastrzeżone © Applica