Rozwiązanie Applica

Wprowadzenie

Applica dostarcza rozwiązania do komputerowej analizy języka naturalnego dedykowane dla języka polskiego. Narzędzia te mogą zostać zintegrowane z rozwiązaniami klasy BI/DWH  wiodących dostawców.

Rozwiązanie Applica może znaleźć zastosowanie m.in. do analizy treści pochodzących z mediów społecznościowych. Na podstawie analizy tychże treści identyfikowani mogą być np. potencjalni nowi klienci czy też klienci zagrożeni odejściem.

Strategia rozwoju

Applica koncentruje się na rozwoju rozwiązań dedykowanych do analizy języka naturalnego. Rozwiązania te mogą być traktowane jako komponent większych systemów do obróbki i analizy Big Data, których to rozwiązań Applica nie tworzy w całości. Dzięki ścisłej specjalizacji rozwiązania Applica przewyższają zaawansowaniem wiele innych obecnych na rynku produktów.

Przewaga konkurencyjna

Rozwiązania Applica bazują na stworzonych przez instytucje naukowo-badawcze formalizmach dedykowanych do analizy języka polskiego. Ze względu na specyfikę języka polskiego (fleksja, luźny szyk zdania, złożona struktura przeczeń) narzędzia stworzone do analizy innych języków (najczęściej języka angielskiego) nie gwarantują trafności analiz. Podobnie czysta analiza statystyczna w przypadku języka polskiego nie przynosi satysfakcjonujących rezultatów.

Rozwiązanie Applica jest jedynym produktem na rynku stworzonym od podstaw w celu komputerowej analizy języka polskiego.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

wszelkie prawa zastrzeżone © Applica