Analiza zorientowana na sprzedaż

Cel

 • Ocena efektywności i skuteczności działań sprzedażowych podejmowanych przez sprzedawców na podstawie rejestrowanych zapisów rozmów sprzedażowych z klientami firmy

Zakres

 • Analiza efektywności i skuteczności działań sprzedażowych w oparciu o mierzony Indeks Oceny Sprzedawcy oraz ich zależności od wybranych zjawisk:
 • Bogactwo używanego języka
 • Wykorzystania wyrażeń pozytywnych
 • Wykorzystanie zwrotów grzecznościowych
 • Wykorzystanie języka korzyści do prezentowania produktów i usług
 • Wykorzystanie określonych słów, zwrotów, emotikonek,
 • Dostosowanie języka do segmentu klientów (np. język potoczny/żartobliwy do osób młodych)
 • Wykorzystanie w rozmowie krótkich, prostych zdań
 • Używanie różnych sformułowań w określonej sytuacji zamiast powtarzania tych samych zwrotów
 • Unikanie trybu warunkowego

Zmienne

 • Czas
 • Wybrany sprzedawca
 • Segment klientów
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

wszelkie prawa zastrzeżone © Applica