Analiza zorientowana na produkty

Cel

  • Weryfikacja definicji produktu na podstawie zebranych opinii klientów, ich oceny przydatności i wartości pod kątem poszczególnych cech i atrybutów produktu
  • Weryfikacja atrakcyjności produktu na tle produktów konkurencji

Zakres

  • Analiza wyrażeń najczęściej pojawiających się w wypowiedziach klientów odnoszących się do danego produktu (np. drogi, odpowiadający moim potrzebom, elastyczny, niepraktyczny)
  • Analiza najczęściej powtarzających się związków słów w kontekście danego produktu (ang. concept linking) prowadząca do opracowania mapy konceptów najczęściej wiązanych z produktem
  • Analiza wypowiedzi na temat danego produktu pod kątem cech i atrybutów produktu najczęściej wymienianych przez klientów lub które są przedmiotem najczęstszych zapytań
  • Analiza wypowiedzi na temat produktów konkurencji w kontekście danego produktu, w zależności od dostępności danych przygotowanie dla produktów konkurencji porównywalnych raportów dostępnych dla produktu klienta

Zmienne

  • Czas
  • Segment klientów
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

wszelkie prawa zastrzeżone © Applica