Analiza zorientowana na obsługę klientów

Cel

  • Ciągłe monitorowanie ogólnego nastroju rozmów prowadzonych za pośrednictwem wybranych kanałów komunikacji firmy z klientami
  • Szybkie wykrywanie sytuacji kryzysowych
  • Szybka identyfikacja bankierów niespełniających ustalonych wymagań jakościowych

Zakres

  • Monitorowanie Indeksu Nastroju Konwersacji w danym kanale komunikacji z klientami oraz jego zależności od wybranych zjawisk:
  • Wykorzystania wyrażeń pozytywnych
  • Wykorzystanie wyrażeń niegrzecznych lub obraźliwych
  • Reakcji na zgłaszane problemy i reklamacje, w tym wyrażeń wykorzystywanych przy wyjaśnianiu problemów i odpowiedzi na zgłaszane reklamacje

Zmienne

  • Czas
  • Wybrany pracownik biura obsługi klienta

 

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

wszelkie prawa zastrzeżone © Applica