Analiza zorientowana na klientów

Cel

  • Ocena satysfakcji klienta w odniesieniu do wybranego produktu lub usługi firmy
  • Usprawnienie procesu utrzymania klientów dzięki wczesnemu wykrywaniu ryzyka odejścia

Zakres

  • Analiza poziomu satysfakcji klienta w oparciu o mierzony Indeks Nastroju Rozmowy:
  • Monitorowanie zmian Indeksu Nastroju Rozmowy dla wybranego klienta w czasie
  • Definicja progów alarmowych przy spadku wartości Indeksu, oznaczających zwiększone ryzyko utraty klienta
  • Identyfikacja przyczyn, które spowodowały potencjalne obniżenie wartości Indeksu Nastroju Rozmowy dla wybranego klienta
  • Identyfikacja wzorców komunikacji i ich występowania w czasie, poprzedzających decyzję klienta o rezygnacji z usług

Zmienne

  • Czas
  • Wybrany klient
  • Produkt

 

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

wszelkie prawa zastrzeżone © Applica