Dofinansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu dla rozwoju innowacyjnej gospodarki (“Dotacje na innowacje”) – “Inwestujemy w waszą przyszłość”:

  • nazwa beneficjenta: Applica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • działanie: działanie 8 .1 ‘Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej’, 8. osi priorytetowej ‘Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki’, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013
  • wartość dofinansowania: 488.022,50 zł
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

wszelkie prawa zastrzeżone © Applica